Net-biling

PV

System net-billing to prosty sposób rozliczania się prosumentów za energię elektryczną. Zgodnie z nowymi przepisami UE, wartość nadwyżki energii na koncie prosumenta będzie obliczana przez operatora na podstawie algorytmu określonego w ustawie. W przeciwieństwie do dotychczasowego systemu opustów (net metering), rozliczenia będą odbywały się w pieniądzu (PLN), a nie w kilowatogodzinach (kWh). Głównym celem net-billingu jest obniżenie rachunków za energię elektryczną w domowym gospodarstwie prosumenta.

Zmiana net-metering na net-biling

Nowe rozwiązania wynikają z dyrektyw UE dotyczących rynku energii elektrycznej i promocji energii odnawialnej. Wprowadzenie systemu net-billingu ma zachęcić prosumentów do większej samokonsumpcji energii. Nowoczesny prosument korzysta z urządzeń do magazynowania i zarządzania energią w domu oraz reaguje na zmiany cen energii w celu optymalizacji rachunków.

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza także pojęcie prosumenta zbiorowego i wirtualnego, co umożliwi blisko 14 milionom nowych gospodarstw domowych stanie się prosumentami.

Net-biling krótka definicja

Net-billing, znany również jako rozliczanie netto, jest mechanizmem rozliczeniowym, który umożliwia właścicielom instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, zrekompensowanie swoich kosztów elektryczności poprzez eksport nadmiaru energii do sieci. Ten system zapewnia efektywny i ekonomiczny sposób dla osób i firm na generowanie własnej czystej energii i redukcję zależności od tradycyjnych źródeł energii.

Oto jak działa net billing: Gdy instalacja odnawialna, np. panele słoneczne, generuje więcej energii elektrycznej niż jest zużywane na miejscu, nadmiar energii jest wprowadzany z powrotem do sieci. Dwukierunkowy licznik mierzy przepływ energii w obie strony, umożliwiając dokładne śledzenie produkcji i zużycia energii.

W okresach nadmiernego wytwarzania, nadmiar energii jest wysyłany do sieci, a właściciel systemu otrzymuje zapłatę na wirtualnym koncie prosumenckim za eksportowaną energię. Te środki mogą być następnie wykorzystane do zredukowania przyszłych rachunków za energię, gdy system nie generuje wystarczającej ilości energii, aby pokryć zapotrzebowanie na miejscu, na przykład w nocy lub w okresach wzmożonego zużycia energii.

Korzyści net-biling

Net-billing oferuje kilka korzyści:

  1. Oszczędności finansowe: Poprzez rekompensowanie zużycia energii za pomocą kredytów uzyskanych z eksportu nadmiaru energii, net billing znacząco redukuje rachunki za energię elektryczną. Środki zdobyte w okresach nadmiernego wytwarzania mogą być wykorzystane do pokrycia przyszłego zużycia energii, efektywnie obniżając lub eliminując koszty energii elektrycznej.
  2. Korzyści dla środowiska: Net billing promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, co przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zależności od paliw kopalnych. Poprzez wytwarzanie czystej energii na miejscu, osoby i firmy przyczyniają się do bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska systemu energetycznego.
  3. Niezależność energetyczna: Net billing pozwala osobom i firmom na większą samodzielność w zaspokajaniu swoich potrzeb energetycznych. Generując swoją własną energię elektryczną, mogą zmniejszyć zależność od sieci i być mniej narażeni na wahania cen energii.
  4. Zwrot z inwestycji: Instalacja systemu odnawialnych źródeł energii z możliwością net billingu może być długoterminową inwestycją. Z czasem oszczędności wynikające z obniżenia rachunków za energię mogą pomóc w odzyskaniu początkowych kosztów instalacji i przynieść zwrot z inwestycji. Dodatkowo, w miarę postępu technologicznego i obniżania kosztów, opłacalność systemów odnawialnych źródeł energii nadal się poprawia.

Warto zauważyć, że przepisy i polityka dotyczące net billingu mogą się różnić w zależności od kraju, stanu lub dostawcy energii. Kryteria kwalifikowalności, limity wielkości systemu i mechanizmy rozliczeniowe mogą się różnić, dlatego ważne jest skonsultowanie się z lokalnymi władzami lub specjalistami ds. odnawialnych źródeł energii i tę zebraną wiedzę porównać z tym co mówi Internet, aby zrozumieć konkretne wymagania i korzyści wynikające z net billingu by podjąć właściwą i przemyślaną decyzję.

Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO)

Według najnowszej analizy Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), w Polsce liczba prosumentów przekroczyła 1,2 miliona, a łączna moc ich instalacji na koniec 2022 roku wyniosła ponad 9,3 GW. Ponad 80% całkowitej mocy zainstalowanej w sektorze fotowoltaiki w Polsce pochodzi z prosumenckich mikroinstalacji PV.

IEO zauważa, że wprowadzenie systemu net-billingu rok temu spowodowało wyraźny spadek inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. W ostatnim kwartale poprzedniego roku, gdy nadal można było korzystać z systemu opustów, do sieci zostało podłączonych rekordowe 1,3 GW mocy w prosumenckiej fotowoltaice. Jednak tempo inwestycji wyraźnie zmalało. W trzecim kwartale ubiegłego roku przyłączono jedynie 375 MW nowej mocy w mikroinstalacjach PV.

Instytut podkreśla, że spadek inwestycji wynika z wdrożenia nowego systemu rozliczeń dla prosumentów, ale jednocześnie broni net-billingu jako skuteczne rozwiązanie.

Podsumowanie

Podsumowując, net billing oferuje praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie dla osób i firm, które chcą wykorzystać systemy odnawialnych źródeł energii i zmniejszyć zależność od tradycyjnych źródeł energii. Poprzez generowanie czystej energii i rekompensowanie zużycia dzięki eksportowi nadmiaru energii do sieci, net billing promuje oszczędności finansowe, zrównoważony rozwój środowiska, niezależność energetyczną oraz długoterminowe korzyści finansowe. Odkryj możliwości net billingu i dołącz do przejścia do czystszej i bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Net-biling zawsze jest jakaś droga do spełnienia swoich marzeń

Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem finansowania na fajną instalację ciekawą opcją jest praca on-line

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »