Rynkowa Miesięczna Cena Energii Elektrycznej RCEm za Maj 2024

RCEm za Maj 2024

RCEm za Maj 2024

Wstęp

Maj 2024 przyniósł nam kolejne dane dotyczące Rynkowej Miesięcznej Ceny Energii Elektrycznej (RCEm). Jak co miesiąc, z niecierpliwością oczekiwaliśmy na te informacje, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się rynku energii w Polsce.

RCEm za Maj 2024

Cena RCEm za Maj 2024

RCEm za maj wyniosła 255,59 zł/MWh. To jest minimalny wzrost w porównaniu do kwietnia, kiedy to cena wynosiła 253,69 zł/MWh. Warto zauważyć, że pomimo niewielkiego wzrostu, jest to nadal znacznie niższa cena niż ta, którą obserwowaliśmy na początku roku.

Analiza i Kontekst

Analizując te liczby, możemy zauważyć, że ceny energii elektrycznej na rynku w Polsce są pod wpływem wielu czynników. Wzrosty i spadki są częścią naturalnego cyklu, który jest podyktowany przez wiele czynników, takich jak popyt i podaż, koszty produkcji, a nawet warunki pogodowe.

Zmiany w Rozliczeniach

Ważnym aspektem, który warto podkreślić, jest nadchodząca zmiana w systemie rozliczeń energii elektrycznej. Od 1 lipca 2024 roku wejdzie godzinowe rozliczenie produkcji prądu. To oznacza, że cena sprzedanej energii będzie się różnić w zależności od godziny, w której energia została dostarczona do sieci.

Refleksja

Wprowadzenie godzinowych rozliczeń to duży krok naprzód w kierunku bardziej precyzyjnego i sprawiedliwego systemu rozliczeń energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę, że ceny energii będą teraz różnicowane w zależności od godziny, prosument będzie miał większą kontrolę nad swoim zużyciem i produkcją energii. To może prowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych i potencjalnie niższych rachunków za energię dla konsumentów.

Jakie zmiany dla prosumentów wprowadza rząd w związku ze zmianą rozliczeń?

Rząd wprowadza istotne zmiany dla prosumentów w związku ze zmianą systemu rozliczeń energii elektrycznej. Od 1 lipca 2024 roku, prosument będzie mógł zdecydować, czy chce być rozliczany w systemie net-billingu w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej, czy w oparciu o cenę godzinową.

Zachętą do skorzystania z rozliczania godzinowego będzie bonus. Prosumenci otrzymają możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych środków za wprowadzoną do sieci energię (nadpłatę) w okresie kolejnych 12 miesięcy do 30%; przy rozliczeniu rocznym jest to 20% i nie zmieni tego nowelizacja.

Jeśli prosument zdecyduje się na pozostanie w dotychczasowym systemie rozliczeń, wysokość zwrotu jego nadpłaty nie ulegnie podwyższeniu i będzie wynosić do 20 proc. wartości energii wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Zmiany w systemie rozliczeń mają na celu “zwiększenie korzyści wynikających z produkcji energii elektrycznej przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej”.

Podsumowanie

Podsumowując, maj 2024 przyniósł niewielki wzrost RCEm w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jednak najważniejszym wydarzeniem, które nadejdzie w najbliższym czasie, jest wprowadzenie godzinowych rozliczeń. To będzie miało znaczący wpływ na sposób, w jaki energia jest wytwarzana, zużywana i rozliczana w Polsce.

Blok w blogu czyli czas na propozycję

Nie tylko na fotowoltaice można oszczędzać, oszczędzaj na codziennych zakupach. Wystarczy zainstalować wtyczkę do przeglądarki i kasa wraca na konto. Wypłaty już od 20 zł.

Wystarczy kliknąć w link by przejść na stronę Letyshops:  https://letyshops.com/pl/winwin?ww=13297532

Więcej na mojej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »