Tag: nowe rozliczenie


  • Rozliczenie Godzinowe Cen Energii Elektrycznej

    Rozliczenie Godzinowe Cen Energii Elektrycznej

    Od lipca 2024 roku, Polska wprowadza przełomowy system: Rozliczenie Godzinowe Cen Energii Elektrycznej. Ten nowy model, stosowany już w wielu krajach Europy Zachodniej, ma na celu zwiększenie efektywności i elastyczności rynku energii. Czy przyniesie to oczekiwane korzyści dla konsumentów i prosumenów? Czy stanie się katalizatorem dla zrównoważonej przyszłości energetycznej Polski? Pozostajemy na bieżąco z tym…

    Read more


Translate »